• Download pagina

 

Cursus materiaal

- Workshop_on_paper (De handleiding bij deze workshop)

Syllabus Geogebra (NE)

Quickstart (EN)

- Step-by-Step Tutorial Series (EN)

   
Manuals Manual  (EN)  & Manual (NE)
   
   
Animaties

Startstop.ggb en Startstop.html

Stepthrough.ggb en Stepthrough.html

animator.js

   
Voorbeelden: Wiskundige kunst, Dissectie van Dudeney, Stelling van Napoleon
  Stelling van Fregier, Kansverdelingen, kansbomen, Machines
  Hellingsgrafiek, Fourier, integraal, Goniometrie, Curry's paradox
  Dissectie bewijs van "Pythagoras", Verschuivingsregels
  Euler's lijn, Stelling van Morley, Functie onderzoek. Parametrische functies,
  "Famous Curves"
  Kwadraten_Som, Cirkel_oppervlak, Driehoek van Pascal
  Fourier reeks, voorbeeld van Javascript
  Omloop in een cirkel, omloop in een halve cirkel
   
Links:  
  www.geogebra.org/forum, http://www.mathelo.be/
  http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Dutch)
  http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm
  www.geogebra.org/webstart/
  www.vandeveen.nl (mijn site)
  Virtuele TI-83 (ZIP bestand)