Home Book of applets

Start Geogebra versie 3.2

Installeer Geogebra versie 3.2

   

Veel van de hieronder staande applets zijn al omgezet naar HTML5. De andere werken niet onder Chrome maar misschien wel onder IE

 
Vlakke meetkunde Applets Meetkunde
   

Applets wiskunde D

zhh.html

zzh_1.html

zzh_11.html

zzh_111.html

zh_2.html

zzz.html
 

I. Continue Dynamische systemen (Differentiaalvergelijkingen)

Voorbeeld 1_blz_66        
Voorbeeld 2 blz.67  

Opgave 17 blz. 68   
Opgave 19 blz. 69
Opgave 20 blz. 69     
Opgave 21 blz. 69    
Voorbeeld blz. 70

 

 

VII. Complexe getallen

Cardano: afleiding in 3D

 

 

Diversen

Mechanische constructies

Dissecties

Math_Art

Platonische en Archimedische lichamen (Archimedean 1.1)

Lineaire regressie

   

Kansberekening en statistiek

Normaalverdeling

   
 
Optische illusies