Links en applets Meetkunde
 

Samenstelling: dr. ir. P.G. van de Veen

www.vandeveen.nl

Last update 13-02-2023

"μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω"
 
'Laat niemand die niet onderwezen is in de geometrie hier binnengaan...'
   
Euclidische meetkunde

Coxeter, Introduction to Geometry

Chapters 1, 2, 3, 5, 7, 10 & 22

Update 16-04-2014

HTML5 applets: (Omgeschreven naar HTML5, optimised voor iPad en Digibord 1280-720 res

De elementen van Euclides, Java applets D.E. Joyce

Stelling van Thales

Stelling over middelpuntshoek en omtrekshoek

Stelling van de koordenvierhoek

Stelling van koorde en raaklijn

Stelling van Descartes (zie ook: Pythagoras 49-5, april 2010)

Toepassing van 'Descartes' (Sangaku van Hotta Jinsuke, 1788)

Stelling snijpunt zwaartelijnen

De lijn van Euler

9-punts cirkel van Feuerbach

Punt van Fermat/punt van Torricelli (zie ook: Pythagoras 48-5, april 2009)

Driehoek van Fagnano

Stelling van Morley

Ellips van De Longchamps

Asteroide

Punten van Brocard

Stelling van Napoleon

Stelling van van Aubel

Stelling van Viviani

In en omgeschreven cirkel

Stelling van Simson

Cirkel stelling van Miquel

5-cirkel stelling van Miquel

Stelling van Johnson

3 gecombineerde reflecties = 1 Glij-spiegeling

Oppervlakte van een cirkel

Dissectie bewijs  I voor de Stelling van Pythagoras

Dissectie bewijs II voor de Stelling van Pythagoras 

 

   
Geometrische Constructies

Update 13-07-2011

Constructie van lijnstuk als gegeven verhouding

Constructie van lijnstuk als wortel van gegeven product

Verdeling van een lijnstuk in de Gulden Snede

Java applets:

Constructie regelmatige 3-hoek

Constructie regelmatige 4-hoek

Constructie regelmatige 5-hoek

Constructie regelmatige 6-hoek

Constructie regelmatige 10-hoek

Constructie regelmatige 17-hoek

Constructie van de 257-hoek

Constructie van de 65337-hoek

 

   
Projectieve meetkunde

Lessen in Projectieve Meetkunde, Martin Kindt, hfst 1 t/m 11, 13, 14, 20 t/m 22

Update 13-07-2011

Stelling van Menelaos

Stelling van Pappos

Stelling van Ceva

Stelling van Monge

Stelling van Desargues

Stelling van Pascal (voorbeeld ellips)

Stelling van Pascal (voorbeeld parabool)

Stelling van Pascal (voorbeeld hyperbool)

Stelling van Brianchon

Punt van Frégier

Diverse stellingen over kegelsneden en uit de Projectieve Meetkunde

Ellipsograaf

Cirkel, ellips, parabool en hyperbool

 

   
Analytische meetkunde

Netwerk Wiskunde D, hfst 10 VWO4 en hfst 8 en 10 VWO6

Update 13-07-2011

Constructie/definitie van de parabool

Constructie/definitie van de ellips

Constructie/definitie van de hyperbool

Geometrische plaats punt-punt

Geometrische plaats punt-lijn

Geometrische plaats punt-cirkel

Geometrische plaats lijn-lijn

Geometrische plaats lijnsegment-lijnsegment

Geometrische plaats lijn-cirkel

Geometrische plaats cirkel-cirkel

Hoe werkt GPS?

Cirkel van Apollonius

Opgave 28

Opgave 31 Cissoïde

Rhodonea

Trifolium, Supercirkel, Limaçon, Lemniscaat, Cardioïde

Famous Curves Index

Een voorbeeld van een parametrische functie

Parametrische functies opgave 36

Een voorbeeld van een Cycloide

Epicycloide opgave 46

Hypocycloide opgave 48

Asteroide opgave 49

Epitrochoide

 
4-dimensionale meetkunde

Update 29-08-2011

Literatuur:

"Dimensies", profielwerkstuk Junior College Utrecht, Jan. 2007

The Regular Convex Four-Dimensional Polytopes

Archimedean polyhedra

Vierdimensionale Archimedische Polytope, dissertatie Marco Müller 2004

Paper models by Alicia Boole Stott

Theory and History of Geometric Models, dissertatie Irene Polo Blanco

De utopie van de vierde dimensie, reader met verschillende tekstfragmenten

The six regular 4D polytopes J. E. Mebius

The 120-cell and the 600-cell, J. E. Mebius

The story of the 120-cell John Stilwell

3D-Schlegel diagrammen van enkele Archimedische polychora, v.d. Veen

Overige literatuur:

"Inzicht in de Vierde Dimensie", J.G.G. Nottrot (zeldzaam)

"Regular Polytopes" H.S.M. Coxeter

"De vierde dimensie" Thomas F. Banchoff

Applets:

Archimedean 1.0

Platonic Solids in All Dimensions

Polytope im IR 4 (= Polychora)

Video's:

Dimensions, een wandeling door de wiskunde